خسته

خــسته که مــی شوم سَــرم را مــیان دســتهایم مــی گیرم...

آنقــدر تِــکــرارت می کنم کــه بالا بیــــاورم!

من انتــقام زجــر تمام لحظــه های بی تو بــودن را...

بــالاخــره از خــود خــواهــم گرفــت...!!!

 

♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥

 

تمام تقویم های جهان شاهدند

که هرسال بی تو متولد میشوم

به این تولد مکر عادت کرده ام

اما

از بی تو بودن میترسم …

 

♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥

 

برو من با خودم و دل شکسته ام کنارخواهم امد...

قانع کردن دلم بهتراست  ازتمنای عشق ازتو

و وجود یخ زده ات

 


/ 0 نظر / 25 بازدید