جای خالیت

شــب از نیــمه شــب گــذشتِ

ســردرگــمم

جــای خــالیت رو نــه کتــاب پــر میکــنه....!!

نــه چــایی...!!

نــه حتــی سیــگار...!!

یــه لب داغ ...

یــه بــوســه گرم...

نـــــــــــــــه

لامصــب مــن دلــم بــغــل مــیــخواد....

 

♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥

 

چــِــقــَـدر بـــــآیــَـد بــُــگـــَـذَرَد ؟؟؟

تـــــآ مــَـنــــ

دَر مـــُـــرورِ خــــآطــِــرآتــَـــمـــ

وَقـــــتــیـــــ اَز کــِــنــارِ تــُــو رَد مــــیـــ شـــَــوَمــــ .

تــَــنــَـمــــ نــَـــلــَـــرزَد

بــــُـــغـــضــَــمــــ نــَــگـــــیــرَد …

 

♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥♥ღ♥

 

دلم خوش نیست

غمگینم

کسی شاید نمیفهمد

کسی شاید نمیداند

کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی

تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی

عجب احساس زیبایی

تو هم شاید نمیدانی …

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
**شقایق بانو**

نه با خودت چتـــر داشتی نه روزنـــامه نه چمـــدان… عـــاشقت شدم… از کجا می فهمیدم مســـافری ..

**شقایق بانو**

یــک لبخنـــدم را بسته بندی کرده ام برای روزی که اتفاقی تـــو را می بینم … آنقدر تمـــــــــیز میخندم که به خوشبختــــی ام حســــادت کنـــی … و من در جیب هـــایــــم دست های خالـــی ام را فریب دهـــم که امن ترین جای دنیـــا را انتخاب کرده انــد …